Číslo súťaže: 49/8
Druh akcie: Verejná
Názov akcie: Košický svah 2015, 19.ročník
Kategórie: F3F
Dátum: 24.10.2015
Miesto usporiadania: Košice, okolie
Usporiadajúci klub: MK VSŽ Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Virág
Adresa: Muškátová 6, 4011 Košice
Telefón 1: 552705228
Telefón 2: 903706911
E-mail: viraglaco@gmail.com
Doplňujúce informácie: 25.10.2015